روش های ساختمانی خاک مسلح

روش ساختماني "خاك مسلح"

خاك مسلح از تركيب خاك و تسمه‏هاي فولادي گالوانيزه به دست مي‏آيد. نيروهاي رانشي در خاكريز بوسيله اصطكاك به تسمه‏ها منتقل شده و با نيروي كششي ايجاد شده در تسمه‏ها متعادل مي‏گردد. پوسته‏هايي از بتن پيش ساخته نماي خارجي خاكريز را تشكيل داده و به عــلاوه از ريزش موضعي و شستشوي مواد خاكـي جلوگيــري مي‏نمايد.

در شكل زير به طـور خلاصــه مراحـل مختلف اجـراي خاك مسلح كه بــــه ترتيب جا گذاري قطعات بتني، اتصال تسمــه‏هاي فـولادي به زبانــه‏ها و خاكريــزي با مصالـــح منتخب بر روي تسمه‏هاست، ملاحظه مي‏گردد
 مراحل اجرای خاک مسلح  مراحل اجرای خاک مسلح


پروژه ديوارهاي رمپها و پشت كوله هاي پل روگذر ملاصدرا – چمران به مساحت 5370 مترمربع
 پروژه ديوارهاي رمپها و پشت كوله هاي پل روگذر ملاصدرا – چمران  

پوسته بتني مي‏تواند با طرحهاي مختلف و با توجـه به محـدوده و فضـاي شهري ساخته شود. اشكال زير تنها چند نمونه ممكن از قطعات پوسته بتني را نشان مي‏دهد.

  

روش خاك مسلح از اواخر دهه ۱۳۴۰ در ساختمــان ديوارهـاي نگهدار، به ويژه در شيبراه‏هاي دستيابي پلها، پايه‏هاي كناري پلها، ديوارهاي كناري آبروها و مسيلها، معادن، حوضچه‏هاي رسوبگير و ديگر موارد، مورد استفاده بسيار قرار گرفته، به گونه‏اي كه از كانادا تا ژاپن و اقيانوسيه بناهاي متفاوت كه با اين روش اجرا شده، بسيارند.

در كشور ايران نيز عمدتا " از دهه ۶۰ به اين طرف، بناهاي مختلفـي با استـفاده از روشخاك مسلح اجرا شده كه از آن جمله ديوارهاي رمپهـاي پل روگذر آزاد راه كرج - قزوين در تقاطـــع غير همسطح حصارك، ديوارهاي نگهدار در مسير راه آهن بافق - بندرعباس، راه آهن واريانت پل قطور، راه بوشهر به شيراز، راه شهر كرد بـه خوزستان، رمپهاي پل پيچ استاديـوم در اهواز، رمپهاي پل شيخ صدوق در اصفهان، رمپهاي پل افسريه، رمپهاي پل امامزاده حسن، رمپهاي پل تقاطع بعثت با فداييان اسلام، رمپهاي پل ملاصدرا، ديوارهاي نگهبان حاشيه بزرگراه مدرس، ديوارهاي نگهبان شمال بزرگراه صدر در تهران و رمپهاي پلهاي پــروژه شهيد آويني در شهر ري را مي‏توان نام برد.

لازم به ذكـر است كه به علت گسترش در نقاط مختلف دنيا و تنــوع موقعيت‏هاي جغرافيايي و اقليمي در اين نقاط، روش خاك مسلح بايد دايما" خود را با شرايط جديد وفق دهد. اين باعث مي‏شود كه خاك مسلح همواره در حال پيشرفت و بالا بردن كيفيت كاري خود باشد.