راه آهن اصفهان - شیراز، محدوده کیلومتر 614+112 الی 872+112

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۰
تاريخ :  1388-1389
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  وزارت راه و ترابری - معاونت ساخت و توسعه راه آهن
مشاور : مهندسین مشاور پارس
طرح : شرکت خاک مسلح ایران
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاريخ طراحي :  1388
تاريخ اجراء : 1388-1389
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  6500
محل پروژه :  شیراز