پروژه بناهای خاک مسلح پل کیلومتر 281+96 راه آهن اراک - کرمانشاه

شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۶
تاريخ :  1391
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  شرکت راه سازی و عمران ایران
مشاور : مهندسین مشاور پارسیلو
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاریخ اجرا: 1391/09/12
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  548
محل پروژه :  ملایر