پروژه بناهای خاک مسلح نیاوران

شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۸
تاريخ :  1391
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  آقای مهندس فرید صاحب
طراح : شرکت خاک مسلح ایران
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاريخ طراحي :  1391
تاریخ اجرا: 1391/07/16
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  396
محل پروژه :  تهران