تقاطع غیر همسطح کیانشهر

شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۳
تاريخ :  1391
نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی
كارفرما :  شرکت راه سازی و عمران ایران
مشاور : شرکت خاک مساح ایران
تاريخ طراحي :  1391
محل پروژه :  اهواز