پروژه بناهای خاک مسلح تقاطع خلیج و الغدیر بزرگراه آزادگان

دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲
تاريخ :  1391
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
پیمانکار : شرکت جنرال مکانیک
مشاور : مهندسین مشاور اردام
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاریخ اجرا: 1391/05/30

 

سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  1474
محل پروژه : تهران