پروژه بهبود ظرفیت باربری زمین محل احداث مجتمع تجاری تفریحی الماس جنوب شرق

چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۲

 تاريخ :  1391

نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی
كارفرما :  شرکت صالح المهدی
مشاور : مهندسین مشاور ایران
طرح و نظارت : شرکت خاک مسلح ایران
محل پروژه : کرمان