بهسازی در گود برداری بیمارستان میلاد ارومیه

چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۷
تاريخ :  1390
نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی
كارفرما :  مهندس بوشهری
مشاور : شرکت خاک مسلح ایران 
محل پروژه : ارومیه