پروژه راه دسترسی به ساختمان بلوک c آقای مشکینی

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲
پروژه در دست اجرا پروژه در دست اجرا پروژه در دست اجرا
تاريخ :  1392
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  مهندس مشکینی
نماینده کارفرما : مهندس رادجو
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
طرح و نظارت : شرکت خاک مسلح ایران
میزان پیشرفت پروژه :
محل پروژه : شمشک